"Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 november, bespreekt de gemeenteraad onder meer het voorstel: 'Kwaliteitsimpuls De Neswaarden in Aalst'. Het college van b en w stelt de raad voor om samen met Staatsbosbeheer de natuur- en recreatiewaarden in het gebied te verbeteren. Onderdeel van die verbetering is het verontdiepen van het Esmeer. Het aanbrengen van grond/slib op de waterbodem is noodzakelijk om het project te financieren. Daarnaast verwachten beide partijen dat het ook een positief effect heeft op het waterleven."

Onderstaand het standpunt van stichting De Neswaarden.
Dit standpunt 
is kenbaar gemaakt aan de griffie van de gemeente Zaltbommel.

15 november 2017:
We zijn nog in beraad. Onze zorg betreft de zwemwaterkwaliteit.

We willen, voorafgaand aan de beslissing of er verondiept wordt, weten wat de gevolgen zijn voor de waterkwaliteit.

We willen eerst een ontwerp zien met zo min mogelijk verondieping wat nog economisch interessant is. Vervolgens zal dit plan op effecten op waterkwaliteit beoordeeld moeten worden.

In het nieuws: 
Bewoners Aalst krijgen stem in verontdiepen Esmeer, BD 17-11-2017
Vergadering Gemeenteraad 16-11-2017