Voor zwemmen en recreëren in oppervlaktewater is namens en door het ministerie van I&W in samenwerking met diverse stakeholders het “protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater” ontwikkeld.

Het protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater
Zwemwaterlocaties, recreatieplassen en andere oppervlaktewateren waar recreatie voorkomt zijn niet gesloten in tegenstelling tot sportfaciliteiten, zwembaden, etc. In het protocol wordt beschreven hoe recreëren in en aan het water mogelijk is in tijden van Corona en is gebaseerd op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.

Protocol voor de recreant: 

1. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte.
2. Houd 1,5 meter afstand, ook in het water.
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
4. Ga bij voorkeur lokaal recreëren, probeer ten alle tijden binnen de regio van je eigen woonomgeving te blijven.
5. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
6. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
7. Vermijd ten alle tijden fysiek contact met anderen.
8. Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders en handhavers op en respecteer de regels zoals die ivm corona zijn opgesteld
9. Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
10. Verlaat direct na het recreëren de locatie. Blijf niet onnodig hangen op toegangswegen, trappen en parkeerplaatsen.
11. Neem afval bij voorkeur mee naar huis, houd het terrein netjes.