Stichting De Neswaarden, staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Hiervoor dienen een aantal gegevens openbaar te worden gemaakt. Deze pagina heeft als doel, om aan deze voorwaarden te voldoen.

Naam: Stichting De Neswaarden
RSIN/fiscaal nummer: 85 17 84 197
Contactgegevens  Donkerstraat 4, 5308 KB AALST
Samenstelling bestuur: zie Het team achter de Neswaarden
Beleidsplan: zie Beleidsplan Stichting De Neswaarden (2021)
Beloningsbeleid: zie Beloningsbeleid Stichting De Neswaarden (2021)
Missie/Doelstelling: zie Missie
Verslag uitgeoefende activiteiten: zie Verslag uitgeoefende activiteiten (2019/2020)
Financiële verantwoording: zie Financiële verantwoording (2021)