26 september 2019:
Oude zandwinputten worden volgestort met bagger en licht vervuilde grond. Wetenschappers twijfelen of dit goed is voor de biodiversiteit.

Uitzending Zembla, 26 september; "Gokken met bagger"

24 maart 2019:
Afgelopen week (20-26 maart 2019) hebben 143 mensen de moeite genomen om onze enquête in te vullen (beschikbaar gemaakt  via  Facebook van De Neswaarden,  de Dorpsraad Aalst  en de website van De Neswaarden). Meer dan 30 mensen lieten ook nog een reactie achter. Iedereen hartelijk dank!  

Hieronder ziet u hoe op basis van de peiling de 10 ideeën ‘scoren’, we hebben  de ideeën gesorteerd op gemiddelde score, het idee met de hoogste score staat bovenaan de lijst.

In onze inbreng voor komende raadsvergadering (op donderdag 28 maart as) wijzen we de gemeente(raadsleden) ook op deze uitslag (Zorg_Stichting_De_Neswaarden_Raad_280319.pdf).

Hieronder onze samenvatting van de 30 individuele reacties:

 • waardering voor de huidige situatie met gratis strand met goed zwemwater(2x)
 • waardering voor wensbeeld en zorg risico (2x)
 • geen verandering nodig (4x)
 • zorg over toekomst zwemwater kwaliteit (16x genoemd)
 • voorstel voor minder strand en meer ligweide (2x genoemd)
 • zorg om extra recreanten (2x)
 • voorstel voor meer water recreatie (verhuur kano, waterfiets) en glijbaan (2x)
 • zorg voor zwerfvuil door struinen (2x)
 • wens om zwemwater met toezicht (1x)
 • duikers waarderen een bankje dicht aan het water (1x)
 • zorg over auto’s op de Machinedijk, gelukkig onterecht want het gaat bij dit idee alleen om toegang voor fietsers (voetgangers en gehandicaptenvoertuigen), net als nu op de machinedijk.

20 maart 2019:
BELANGRIJK!

De Gemeente Zaltbommel heeft plannen om recreatie en natuur van de Neswaarden te verbeteren. De beheerstichting van de Neswaarden wil graag uw mening horen over de voorgestelde verbeteringen. Op 28 maart stemt de gemeenteraad over het plan. 
Help ons door via onderstaande link de enquete in te vullen, want uw mening vinden wij belangrijk! Het kost maar 2 minuten van uw tijd! Alvast bedankt! 

Geef uw mening via: Behoeftepeiling recreatievoorzieningen Neswaarden

14 maart 2019:
Op 14 maart 2019 heeft de beheerstichting haar zorgen over de voorgenomen verondieping tijdens de carrouselvergadering aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. Lees onze zorg hier. Op 28 maart wordt het voorgenomen plan in de gemeenteraad besproken.

13 februari 2019:
In het voorjaar 2018 kregen we een mondelinge toelichting op het conceptplan van de initiatiefnemers. We maakten toen onze zorgen omtrent het risico voor het zwemwater kenbaar. Tijdens de 2e participatiebijeenkomst van 23 januari 2019 is het concept wensbeeld gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij onze zorgen opnieuw op papier gezet. 
190213 Reactie inloopavond Stichting De Neswaarden

November 2017:
"Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 november 2017, bespreekt de gemeenteraad onder meer het voorstel: 'Kwaliteitsimpuls De Neswaarden in Aalst'. Het college van b en w stelt de raad voor om samen met Staatsbosbeheer de natuur- en recreatiewaarden in het gebied te verbeteren. Onderdeel van die verbetering is het verontdiepen van het Esmeer. Het aanbrengen van grond/slib op de waterbodem is noodzakelijk om het project te financieren. Daarnaast verwachten beide partijen dat het ook een positief effect heeft op het waterleven."

Onderstaand het standpunt van stichting De Neswaarden.
Dit standpunt 
is kenbaar gemaakt aan de griffie van de gemeente Zaltbommel.

15 november 2017:
We zijn nog in beraad. Onze zorg betreft de zwemwaterkwaliteit.

We willen, voorafgaand aan de beslissing of er verondiept wordt, weten wat de gevolgen zijn voor de waterkwaliteit.

We willen eerst een ontwerp zien met zo min mogelijk verondieping wat nog economisch interessant is. Vervolgens zal dit plan op effecten op waterkwaliteit beoordeeld moeten worden.

In het nieuws: 
Bewoners Aalst krijgen stem in verontdiepen Esmeer, BD 17-11-2017
Vergadering Gemeenteraad 16-11-2017