Zwemwaterkwaliteit (en melding maken)

De kwaliteit van het zwemwater wordt met regelmaat gecontroleerd (waaronder blauwalg) door de provincie.
Informatie over de zwemwaterkwaliteit en waarschuwingen kunt u vinden op de website: zwemwater.nl.

Mensen die een klacht of vraag over zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl 

Indien na een controle blijkt, dat er een risico is voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld t.g.v. blauwalg), dan worden er borden op de stranden geplaatst. Soms waarschuwt de provincie gebruikers via een persbericht.

NB. De Waterloop in de speeltuin maakt gebruik van het water van de Neswaarden, dus de borden op de stranden zijn dan ook van toepassing op de Waterloop in de speeltuin!